ژانویه 28, 2019
فرودگاه بین المللی شوپن ورشو

تعداد مسافران بین المللی در فرودگاه بین المللی شوپن ورشو

فرودگاه بین المللی Chopin لهستان در سال 2018 در مجموع پذیرای تعداد 17 میلیون مسافر بود که یک رکورد بی سابقه محسوب می شود.
نوامبر 10, 2018
شرکتهای لهستانی

تشویق دولت لهستان برای سرمایه گذاری شرکت ها

دولت لهستان شرکتهای لهستانی را تشویق به سرمایه گذاری در خارج از اروپا با هدف ترویج محصولات و شرکتهای لهستانی در سطح جهان میکند.