اکتبر 10, 2017

خلق بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید در عمان از پایان سال ۲۰۱۷

طبق اعلام شورای وزیران عمان در روز چهارشنبه ۷ اکتبر، دولت عمان در نظر دارد فرصت های شغلی بیشتری را از پایان امسال خلق کند؛ تخمین اولیه خلق ۲۵ هزار فرصت شغلی در عمان در بخش های دولتی و خصوصی […]