دسامبر 21, 2019
بهترین شرکت ها برای اشتغال

بهترین شرکت ها برای اشتغال

اپل، گوگل و فیس بوک دیگر بهترین شرکت ها برای اشتغال نیستند در گزارش جدید شرکت «گلس دور» از بهترین شرکت های جهان برای کارکردن، شرکت های فیس بوک، گوگل و اپل با کاهش رده بندی روبرو شده اند و […]