اکتبر 13, 2018
خبری مهم و نوید بخش برای متخصصین علاقمند به اشتغال در آلمان

خبری مهم و نوید بخش برای متخصصین علاقمند به اشتغال در آلمان

خبری مهم و نوید بخش برای متخصصین علاقمند به اشتغال در آلمان با هدف کنترل کمبود نیروی کار و جذب نیروهای کاری ماهر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا