آوریل 10, 2020
گواهی LMIA

ارزیابی تاثیر بازار (LMIA) چیست؟

گواهی LMIA چیست؟ مقدمه: گواهی LMIA یکی از مسیرهایی که میتواند به اقامت دائم و نهایتاً شهروندی کانادا منجر شود، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر می باشد. چنانچه مایل هستید از طریق پیشنهاد شغلی یا جاب آفر وارد کانادا شوید، لازم […]