آوریل 15, 2019
تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019

تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019

تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019 تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019 فصل مالیات در کانادا فرا رسیده و برای افرادی که صاحب کسب و کار خودشان هستند، از خدمات کمکی حیوانات (service animals) استفاده می کنند و یا در موسسات آموزش […]
آوریل 15, 2019
کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند که این رده بندی مایه افتخار برخی و موجب شرمساری عده ای دیگر خواهد بود.
آوریل 11, 2019
آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟

آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟

آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟ بانک مرکزی کانادا هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر تثبیت نرخ بهره اعلام نمود و بدین ترتیب نه تنهانرخ بهره در حد 1.75 درصد باقی خواهد ماند بلکه هر گونه تغییر و […]