آوریل 15, 2019
تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019

تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019

تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019 تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019 فصل مالیات در کانادا فرا رسیده و برای افرادی که صاحب کسب و کار خودشان هستند، از خدمات کمکی حیوانات (service animals) استفاده می کنند و یا در موسسات آموزش […]
آوریل 15, 2019
کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند که این رده بندی مایه افتخار برخی و موجب شرمساری عده ای دیگر خواهد بود.