آوریل 1, 2020
دولت آلمان

آلمان دانشجویان و پناهجویان را در بخش کشاورزی به کار می‌گیرد

دولت آلمان از دانشجویان و پناهچویان در بخش کشاورزی و دامپروری استفاده میکند . ممنوعیت سفر برای کارگران فصلی اروپای شرقی که در بخش کشاورزی فعال هستند، آلمان را به دردسر انداخته است. قرار شده از پناهجویان و دانشجویان برای […]