آوریل 15, 2019
شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس

شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس

شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس که این امتحان در ایران برگزار نمیشود و متقاضیان ایرانی برای شرکت در امتحان PTE ، به کشورهای اطراف ایران باید سفر کنند.