می 17, 2020
پذیرش اکسپرس انتری

پذیرش اکسپرس انتری به فاصله 24 ساعت

دومین پذیرش اکسپرس انتری طی ۲۴ ساعت برگزار شد! پذیرش اکسپرس انتری تاریخ 15 ماه می، با حداقل امتیاز 447 در سیستم جامع رتبه بندی (CRS ) متقاضیان گروه تجربه کانادایی را مورد هدف قرار داد. که طی 24 ساعت […]