مارس 31, 2020
کارمندان

نحوه جذب کارکنان با کیفیت بالا

چگونه نیروی عالی استخدام کنیم؟ ایجاد تیم کاری یکی از تجربیات با ارزش و پر هیجان است که متناسب با مقیاس و رشد شرکت پیش می رود. در این فرایند عامل مهم رشد است ، جذب و حفظ کارمندان با […]
مارس 23, 2020
منابع انسانی

سیاست استخدام و انتخاب متقاضی

مدیریت در انتخاب متقاضیان جویای کار در جستجوی تعریف و ارتباط رویکرد شرکت خود در استخدام و انتخاب ، اگر در حال حاضر برنامه ای در این زمینه ندارید ، تهیه یک خط مشی کلی برای تعیین پارامترهای نحوه مدیریت […]