آوریل 27, 2020
وزیر کار آلمان

آلمان در صدد قانونی ساختن دورکاری است

وزیر کار آلمان در صدد قانونی ساختن دورکاری است دورکاری تبدیل به حق قانونی می‌شود؟  وزیر کار آلمان (( هوبرتوس هایل )) روز یکشنبه گفت قصد دارد حتی پس از فروکش کردن بحران همه‌گیری ویروس کرونا، حق کار در خانه […]