مارس 23, 2020

سیاست استخدام و انتخاب متقاضی

مدیریت در انتخاب متقاضیان جویای کار در جستجوی تعریف و ارتباط رویکرد شرکت خود در استخدام و انتخاب ، اگر در حال حاضر برنامه ای در این زمینه ندارید ، تهیه یک خط مشی کلی برای تعیین پارامترهای نحوه مدیریت […]
آگوست 3, 2019
چطور کارمند خوب را از دست ندهیم

چطور کارمند خوب را از دست ندهیم

چطور کارمند خوب را از دست ندهیم  راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع انسانی  چگونه از منابع انسانی تشکیلات تان به شکل بهتری بهره بگیرید؟ راهکارهای حفظ نیروهای شایسته چیست؟ در واقع چطور کارمند خوب را از دست ندهیم. چگونه نیروهای […]