آوریل 11, 2019
آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری

آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری

آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری که این مسیر موقت سه ماهه برای پرستاران و مددکارانی است که از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ مشغول به کار میشوند.