سپتامبر 14, 2017
موقعیت شغلی مدیر شبکه های اجتماعی- شرکت indaHash- لهستان

موقعیت شغلی مدیر شبکه های اجتماعی- شرکت indaHash

شرکت indaHash یک شرکت بازاریابی است که آینده ارتباطات دیجیتال اجتماعی را متحول می کند. این شرکت از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۸۰۰ کمپین برای بزرگ ترین برندهای جهان را مدیریت کرده است.