آوریل 16, 2019
نحوه گرفتن وقت سفارت فرانسه

نحوه گرفتن وقت سفارت فرانسه

نحوه گرفتن وقت سفارت فرانسه که از طریق کارگزاری VFSGlobal در ایران تعیین می‌شود و دو روز پس از ارائه درخواست و برای 1 ماه بعد مشخص می‌شود.