می 10, 2020
انتاریو

برنامه های استانی انتاریو (OINP)

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استانی انتاریو انتاریو یکی از محبوب ترین مقاصد برای سکونت مهاجرین محسوب می شود و با جمعیتی در حدود 13,448,494 نفر، در شرق کانادا واقع شده است و دو شهر بزرگ تورنتو و […]