سپتامبر 12, 2019
مشاغل مورد نیاز بازار کار آلمان

مشاغل مورد نیاز بازار کار آلمان

کمبود نیروی متخصص مورد نیاز در آلمان   بازار کار آلمان در زمینه ی رشته های مهندسی، ICT و بهداشت و سلامت با کمبود مواجه است بازار کار آلمان به نیروهای ماهر را از خارج از اتحادیه اروپا نیازمند است […]