آوریل 1, 2020
توماس شفر

خودکشی وزیر دارایی ایالت هسن آلمان؛ نگران پیامدهای کرونا

وزیر دارائی ایالت هسن آلمان خودکشی کرد توماس شفر وزیر دارایی ایالت هسن آلمان بود. خبر خودکشی این سیاستمدار ۵۴ ساله، دولت و مردم آلمان را غافلگیر کرد. علت خودکشی او از جمله نگرانی از عدم موفقیت در امر مهار […]