فوریه 8, 2020
کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان

کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان

کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان پیگیری حزب سبز آلمان برای کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان برای دانشجویان بین المللی در ایران، هند و مراکش   دانشجویان بین المللی در کشورهایی مانند ایران، هند، مراکش و کامرون مجبورند بیش […]