آوریل 16, 2019

وقت سفارت آمریکا ویژه ایرانیان 2019

وقت سفارت آمریکا ویژه ایرانیان 2019 که متقاضیان ایرانی برای اخذ ویزای آمریکا، باید با افسران ویزای این کشور حتما مصاحبه کنند.