آوریل 16, 2019
ویزای استرالیا ویژه فرزند

ویزای استرالیا ویژه فرزند

ویزای استرالیا ویژه فرزند برای افرادی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شهروند ‬استرالیا‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند امکان پذیر است.