می 15, 2020
اقامت دائم کانادا

کاهش ۲۶ درصدی ویزاهای مهاجرتی کانادا در ماه مارس

کاهش 26 درصدی ویزای مهاجرتی کانادا در مارس 2020 اقامت دائم کانادا (PR) که توسط دولت کانادا صادر می شود در مارس 2020، نسبت به ماه قبل 26% کاهش یافته است. داده های جدیدی که توسط مرکز شهروندی، پناهندگی و […]