آوریل 15, 2019
ویزای مولتی شینگن یا ویزای بلندمدت اروپا

ویزای مولتی شینگن یا ویزای بلندمدت اروپا

ویزای مولتی شینگن یا ویزای بلندمدت اروپا که بنا به درخواست متقاضی و از طرف یکی از سفارت‌های اروپایی عضو این پیمان صادر می‌شود.