آوریل 11, 2019
آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری

آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری

آغاز صدور ویزای کار باز برای متقاضیان مددکاری و پرستاری که این مسیر موقت سه ماهه برای پرستاران و مددکارانی است که از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ مشغول به کار میشوند.
فوریه 4, 2019
ویژه پزشکان عمومی و متخصص

ویژه پزشکان عمومی و متخصص

فرصت اشتغال ویژه پزشکان عمومی و متخصص در قلب اروپا کشور آلمان با هدف توسعه و ارتقای بهداشت و درمان پزشکان و متخصصین ایرانی