آوریل 15, 2020
ویروس کرونا

پاسخ به چند سوال مهم مهاجرتی در دوران کرونا

تاثیر ویروس کرونا در برنامه های مهاجرتی ایرانیان ویروس کرونا به عنوان یکی از بیماری های خطرناک دنیا شناخته می شود که در حال حاضر بسیاری از کشورها درگیر مبارزه با این ویروس می باشند. تاثیر ویروس کرونا در مهاجرت […]
سپتامبر 26, 2019
لیست مشاغل جدید ساسکاچوان

لیست مشاغل جدید ساسکاچوان

200 شغل جدید ساسکاچوان اعلام شد بیش از 200 شغل جدید در این سری از لیست مشاغل ساسکاچوان واجد شرایط شدند، در لیست قبلی فقط 19 شغل میتوانستند برای این برنامه اقدام نمایند. این برنامه مهاجرتی که متقاضیان را برای […]