مارس 18, 2019

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا برنامه ویزای کار دوساله در مناطق کمتر توسعه یافته استان بریتیش کلمبیا کانادا برای بسیاری از کارآفرینان مناسب خواهد بود. اولین قدم برای شروع این برنامه کارآفرینی در استان بریتیش کلمبیا با مرکزیت ونکوور تهیه نامه […]