آوریل 15, 2019
شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس

شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس

شرکت در امتحان PTE به جای آیلتس که این امتحان در ایران برگزار نمیشود و متقاضیان ایرانی برای شرکت در امتحان PTE ، به کشورهای اطراف ایران باید سفر کنند.
فوریه 2, 2019
دولت استرالیا دفتر امور ویزایش در تهران را تعطیل کرد

دولت استرالیا دفتر امور ویزایش در تهران را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری ملی استرالیا – ABC News- دفتر ویزای سفارت استرالیا در تهران به دلیل هشدارهای مبنی بر فساد اداری تعطیل شد.