جولای 25, 2019
اجازه اشتغال مهارت های ویژه ایرلند

اجازه اشتغال مهارت های ویژه ایرلند

اجازه اشتغال مهارت های ویژه ایرلند Critical Skills Employment Permits مقدمه از ۱ آوریل ۲۰۱۴، دولت ایرلند دیگر گرین کارت صادر نمی کند و در عوض مجوزی به نام اجازه اشتغال مهارت های ویژه را جایگزین کرده است که توسط […]