آوریل 25, 2018
اتوماسیون صنعتی

آلمان، سنگاپور و کره جنوبی: 3 کشوری که بیش از هر کشور دیگری در جهان برای اتوماسیون صنعتی آمادگی دارند

طبق تحقیقی که اخیرا توسط شرکت ABB درخصوص فناوری هوش مصنوعی انجام شده است، 3 کشور کره جنوبی، سنگاپورو آلمان درصدر کشورهای دارای اتوماسیون صنعتی قرار گرفتند.