می 21, 2020
افراد بیکار شده

کدام کشورها به شاغلین بیکار شده حقوق می‌دهند؟

کشورهایی که به شاغلین بیکار شده حقوق می‌دهند؟   بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از افراد بیکار شده دست به‌کار شده‌اند. به گزارش بیزینس ‌اینسایدر، شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح کشورهای مختلف و تعطیلی کسب ‌و ‌کارها باعث […]