اکتبر 20, 2018

کمک 100 میلیون یورویی دولت آلمان برای بازسازی و ثبات

کمک 100 میلیون یورویی دولت آلمان برای بازسازی و ثبات عراق و سوریه با هدف ایجاد این امکان برای ملت عراق است که با خیزش مجدد خشونت و افراط گرایی مقابله کنند.