اکتبر 20, 2018
ثبت نام لاتاری 2020 آمریکا

ثبت نام لاتاری 2020 آمریکا

مجوزی است که به فرد اجازه می‌دهد به طور قانونی و دائمی در کشور مقصد کار و زندگی کند و از خدمات بهداشتی، تحصیلی و بسیاری دیگر مزایا برخوردار میگردند