آوریل 10, 2020
گواهی LMIA

ارزیابی تاثیر بازار (LMIA) چیست؟

گواهی LMIA چیست؟ مقدمه: گواهی LMIA یکی از مسیرهایی که میتواند به اقامت دائم و نهایتاً شهروندی کانادا منجر شود، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر می باشد. چنانچه مایل هستید از طریق پیشنهاد شغلی یا جاب آفر وارد کانادا شوید، لازم […]
آوریل 8, 2020
LMIA

شاغل در این مشاغلید؟ در کانادا زودتر استخدام خواهید شد

کارفرمایان کانادایی که قصد استخدام نیروی کار خارجی شاغل در 10 شغل در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و حمل و نقل را دارند هم اکنون می توانند از مرحله ی زمانبر فرایند رسیدگی به ویزاهای کاری عبور کنند. کانادا […]