نوامبر 15, 2017
معلمان زبان انگلیسی

اعتراض گسترده معلمان زبان انگلیسی در ایرلند علیه مشاغل ساختگی

شورای صنفی Unite که از معلمان زبان انگلیسی در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند تشکیل می شود در حوه آموزش زبان انگلیسی به تظاهرات گسترده‌ای دست زدند.