آلمان سالانه نیاز به ۲۵۰.۰۰۰ نفر کارگر مهاجر دارد

آلمان به حضور کارگران مهاجر وابسته است و این در حالی است که درآینده تعداد کارگران مهاجر اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. طبق مطالعات اخیر، در دراز مدت، می بایست به صورت سالانه حدود 146،000 مهاجر از خارج از اتحادیه اروپا وارد بازار کار آلمان شوند.

همیشه پیش بینی رویدادها دشوار است، به ویژه زمانی که این پیش بینی ها مربوط به دوره زمانی سال 2060 باشد. با این وجود، در مطالعه ای که توسط سه پژوهشگر از موسسه تحقیقات آلمانی آژانس اشتغال فدرال (IAB)و دانشگاه کوبورگ انجام شده است، به بررسی دقیق سناریوهای مختلف برای چگونگی توسعه بازار کار آلمانپرداخته شده است.

آلمان دارای جمعیت پیری است، به این معنی که هر روزه کارگران جوان کمتری به سازمان رفاه هزینه پرداخت می کنند که این هزینه ها نیز هر روزه افزایش میابد. محققان به این نتیجه رسیدند که برای رفع کمبود کارگران در بلند مدت، باید حدود 260 هزار نفر برای ورود به بازار کار آلمان به این کشور مهاجرت کنند.

طبق فرضیات محققان اقتصاد اتحادیه اروپا به گونه ای در حال یکی شدن است که افراد کمتری در جست و جوی کار کشورهای خود را ترک می کنند، در نتیجه تعداد کارگران مهاجر از داخل اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت.

اگر چه سالانه حدود ۲۵۰.۰۰۰ شهروند اتحادیه اروپا به آلمان می آیند، کارشناسان تخمین می زنند که این رقم در بلند مدت تنها 114 هزار نفر خواهد بود. تحقیقات بیانگر این مطلب است که برای بهبود اثرات کاهش مهاجرت از اتحادیه اروپا، بیشتر مهاجران از خارج اتحادیه اروپا خواهند بود که باید به تعداد ۱۴۶۰۰۰ نفر در سال برسد.

بر اساس اعلامیه سازمان “نظارت بر مهاجرت” اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF)در سال 2017، مجموع تعداد مهاجرین، تقریبا بیش از نیم میلیون مهاجر بوده است.

با این حال، به دلیل این که تعداد افراد خارج شده از بازار کار حدود 300 هزار نفر بیشتر از کسانی است که به این بازار وارد می شوند، تغییرات در جمعیت شناختی آلمان به طور فزاینده ای احساس می شود.

دکتر استفان ، رئیس بازار کار و مهاجرت در انجمن اتاق بازرگانی و صنایع آلمانDIHK، بر این باور است که رقم260،000 نفری نیروی مورد نیاز در سال که توسط گزارش مهاجرت برتلسمن استیفانگ محاسبه شده است، واقع بینانه می باشد.

هاردیگه افزود که تغییرات جمعیتی پیش از این در اقتصاد احساس شده است: ” در حال حاضر 60٪ از شرکت هایی که بررسی کرده ایم، کمبود نیروی ماهر را به عنوان یک خطر برای توسعه کسب و کار خود می دانند. در حالی که در سال 2010، تنها 16 درصد آن ها چنین اعتقادی داشته اند. “

مطالعات برتلسمن محاسبه کرده است که حتی در یک سناریوی ایده آل، که در آن زنان و مردان در آلمان در یک سطح مشترک اشتغال دارند و در سن 70 سالگی با بازنشسته می شوند، تا سال 2060 منجر به وجود 4 میلیون کارگر اضافی در بازار کارآلمان خواهد شد.