آلمان درصدد جذب نیروهای کاری ماهر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

 

خبری مهم و نوید بخش برای متخصصین علاقمند به اشتغال در آلمان

توافق احزاب سیاسی آلمان بر سر قانون مهاجرت با هدف کنترل کمبود نیروی کار

 

احزاب ائتلافی آلمان بر سر یک قانون مهاجرتی جدید به توافق رسیدند که هدف از آن، جذب نیروهای کاری ماهر بیشتر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپاست. این اقدام پرمخاطره سیاسی به منظور ارائه تعداد بی سابقه ای از فرصت های شغلی و ثبات سیستم بازنشستگی انجام خواهد شد.

آنگلا مرکل –صدر اعظم آلمان، هورست سیهوفر- وزیر کشور و هوبرتوس هیل- وزیر کار جمهوری خواه اجتماعی به توافقی مصاحله آمیز دست یافتند که موانع بازار کار آلمان را برای اتباع غیراروپایی با صلاحیت های شغلی و مهارتهای زبان آلمانی از بین می برد.

احزاب ائتلافی بر سر رئوس کلی این قانون به توافق رسیدند که بر مبنای آن، شرکتها مجازند نیروهای کاری خارجی را در تمامی حرفه ها و صرف نظر از فهرست رسمی حوزه های دچار کمبود نیروی کار استخدام کنند.

طبق این قانون، دولت دیگر شرکتهای آلمانی را ملزم نمی کند تا اولویت برای موقعیت های شغلی شان را به شهروندان آلمانی بدهند. همچنین قانون جدید اصل جدایی مهاجرت نیروی کار از مهاجرت پناهندگان را حفظ خواهد کرد.