لیست مشاغل حذف شده ساسکاچوان

رشته های حذف شده از مشاغل ساسکاچوان

4 رشته از لیست مشاغل ساسکاچوان حذف شد

اداره مهاجرت ساسکاچوان در مورخ 17 آوریل 2019 برابر 28 فروردین 1398 چهار رشته زیر را از لیست مشاغل خود حذف نمود.

لیست مشاغل حذف شده به شرح زیر است:

تعمیرکاران لوازم خانگی
مشاغل فنی زمین شناسی
خیاط
نقشه برداران

در انتخاب اکسپرس اینتری ساسکاچوان 114 دعوتنامه با حداقل امتیاز 60 و در انتخاب OID ساسکاچوان 210 دعوتنامه با حداقل امتیاز 60 تایید شدند.

کارپیرا مبتکر و پیشرو در حوزه اشتغال و مهاجرت