موقعیت شغلی فریلنس ویژه کارشناس استخدام فنی (Technical Recruiter) در شرکت TOMRA واقع در کشور آلمان

 

وظایف و مسئولیتها:

تعریف نیازهای استخدامی و خلق رویکرد مناسب برای استراتژی های جذب نیروی انسانی

شرایط:

  1. حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط
  2. حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط در حوزه استخدام و منابع انسانی
  3. مهارتهای پیشرفته زبان انگلیسی و آلمانی (B2)
  4. مهارتهای پیشرفته مصاحبه و ارزیابی با توانایی پایش متقاضیان از نظر فنی و فرهنگی
  5. مهارت های پیشرفته کار تیمی و مدیریت زمان

حقوق و مزیا:

بسته حقوق و مزایای توافقی

نحوه درخواست:

فریلنس

  • Accepted file types: docx, pdf, Max. file size: 3 GB.