سایت نمناک در گزارشی به معرفی 5 کاریابی برتر قاره آسیا پرداخته است که نام کارپیرا در میان منتخبین این لیست به چشم می‌خورد.

مشاهده گزارش سایت نمناک


به گزارش خبرگزاری نمناک، آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا در سال میلادی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ جزو پنج کاریابی برتر در آسیا شناخته شده است. گستردگی دامنه خدمات، راحتی دسترسی به منابع و اطلاعات، پراکندگی جغرافیایی فرصتهای شغلی، طراحی و زیبایی وبسایت مجموعه، دوزبانه بودن سایت،‌دقت و جزییات ارائه شده مربوط به هر موقعیت شغلی، و بسیاری عوامل دیگر این مجموعه را در صدر سایت های کاریابی داخلی و در بین پنج سایت کاریابی برتر قاره آسیا قرار داده است.

کارپیرا یک آژانس فعال در سطح بین المللی و دارای همکاران بین المللی در حوزه های مختلف می باشد. حوزه فعالیت های گروه کارپیرا بیش از صدها کارفرما و میلیونها کارجو با فرهنگ های متنوع و چندین زبان زنده جهان را دربر می گیرد. جذب، پرورش و حفظ بهترین استعدادها در هر حرفه، سنجش تواناییهای کارکنان، تثبیت نگرش توانایی های برتر ایرانی و پرورش محیطی سرشار از حمایت و درک متقابل از جمله ارزش های این مجوعه می باشد.

آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا بعنوان مجموعه پیشرو در زمینه ارائه خدمات بین المللی کاریابی در ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ آغاز کرده و از آن زمان تا کنون همواره بعنوان شناخته شده ترین نام در صنعت کاریابی بین المللی در کشور به فعالیت پرداخته است. امروزه، کارپیرا با بیش از ۱۵ سال سابقه تخصصی در امر کاریابی در سطح جهانی به فعالیت مشغول میباشد.

ماموریت اصلی این مجموعه تامین نیروی کار انسانی برای بخش عمده ای از کمپانی های خارجی در خاورمیانه، اروپا و استرالیا از طریق استفاده بهینه از پتانسیل عظیم نیروي کار کشورهای مختلف، جلوگیري از مهاجرتهاي غیرمتعارف و فاقد برنامه ریزي، جلوگیري از افزایش سطح بیکاري و رشد مشاغل کاذب در جوامع و برقراري ارتباط با مراکز آماري کشورهاي خارجی جهت دسترسی به دستاوردهاي آنان در زمینه اشتغال بوده و از طریق امضاء تفاهم نامه های متعدد با مراکز شناخته شده اروپایی در زمینه تامین نیروی انسانی همکاری های گسترده ای بعمل می آورد.

مجموعه بین المللی کارپیرا در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کاریابی برتر در ایران انتخاب و تقدیر شد.