نوامبر 19, 2018
ده شغل پر درآمد در استرالیا

ده شغل پردرآمد در استرالیا

ده شغل پردرآمد در استرالیا که بالاترین حقوق متعلق به مهندسان، پزشکان، وکلا و مدیران است، اما آنچه استرالیا را از سایر ملل متمایز میکند، صنعت معدن است.